Tác giả nổi bật

Nguyễn Quốc Hùng, MA

Thầy Nguyễn Quốc Hùng, MA tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành tiếng Anh, đại học Tổng hợp ngành Ngữ Văn, theo học Cao học tại Ấn Độ và Vương Quốc Anh. Thầy là giảng viên tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội trong 35 năm và có nhiều công trình nghiên cứu và viết sách về phương pháp dạy và học tiếng Anh cho người Việt. Thầy cũng là người tiên phong giảng dạy tiếng Anh trên Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Gọi ngay
Danh sách so sánh