Eduplay Friends là bộ sách dành riêng cho trẻ mầm non Việt Nam bước đầu tiếp cận, làm quen với tiếng Anh.

Phương pháp và nội dung biên soạn bộ sách bám sát Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đồng thời tuân thủ quy trình cho trẻ tiếp cận tiếng Anh trong môi trường phi bản ngữ. Dưới sự dẫn dắt của giáo viên, trẻ sẽ được đắm chìm trong môi trường tiếng Anh học mà chơi, chơi mà học rất thú vị.

Bộ sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định theo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2022 và được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2022.

Gọi ngay
Danh sách so sánh