Ý nghĩa tên bộ học liệu Eduplay Friends

Ngày 06/09/2022

Eduplay Friends có ý nghĩa "Trẻ được tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các hoạt động học bằng chơi cùng những người bạn". Đây cũng chính là mục tiêu khi xây dựng bộ học liệu Eduplay Friends cho trẻ bước đầu tiếp cận, làm quen với ngôn ngữ mới. 

Bộ sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định theo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2022 và được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2022.

Ở lứa tuổi nhỏ, các bé còn khá ham chơi, hiểu rõ được nét tính cách này, bộ học liệu Eduplay Friends kết hợp giữa các hoạt động học chơi, chơi học, từ đó trẻ dần dần làm quen với tiếng Anh một cách thân thuộc, gần gũi nhất. Điều này vừa giúp trẻ hào hứng học vừa tăng khả năng ghi nhớ lâu ngôn ngữ mới cho trẻ. Bên cạnh đó, bộ học liệu còn ưu tiên các hoạt động học tiếng Anh cùng bạn bè giúp trẻ hào hứng, tiếp thu nhanh và dạn dĩ, tự tin hơn

Viết bình luận của bạn

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tập huấn Sử dụng Bộ học liệu Eduplay Friends tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Eduplay Friends có ý nghĩa "Trẻ được tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các hoạt động học bằng chơi cùng những...

Hướng dẫn sử dụng Ebook bộ học liệu Eduplay Friends

Eduplay Friends có ý nghĩa "Trẻ được tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các hoạt động học bằng chơi cùng những...

Triển khai chương trình Làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

Eduplay Friends có ý nghĩa "Trẻ được tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các hoạt động học bằng chơi cùng những...

Eduplay Friends chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

Eduplay Friends có ý nghĩa "Trẻ được tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các hoạt động học bằng chơi cùng những...

Video: Giới thiệu Bộ học liệu Eduplay Friends

Eduplay Friends có ý nghĩa "Trẻ được tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các hoạt động học bằng chơi cùng những...

Ưu điểm nổi trội của Bộ học liệu Eduplay Friends

Eduplay Friends có ý nghĩa "Trẻ được tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các hoạt động học bằng chơi cùng những...
Gọi ngay
Danh sách so sánh