Eduplay Friends 1B: Fruits - Buổi 1

Ngày 06/09/2022

Buổi 1: Trò chơi đoán hình (Guessing game)
Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi 

I – MỤC ĐÍCH
1. Làm quen tiếng Anh
‐    Ghi nhớ tên gọi, hình ảnh và màu sắc quả táo, quả cam, quả chuối.
‐    Cách hỏi một vật (quả) mà mình chưa biết.
2. Giáo dục tích hợp
Rèn luyện thái độ giao tiếp của trẻ.

II – NỘI DUNG BÀI HỌC
Từ mới (New vocabulary)
apple, orange, banana
Từ ôn tập (Repeated vocabulary)
red, yellow 
Mẫu câu mới (New patterns)
What's it/ this?
It's a/ an…

III – CHUẨN BỊ
‐    Một quả táo, một quả cam và một quả chuối thật.
‐    3 chiếc đĩa, 3 cái khăn/ miếng vải.
‐    Flashcard quả táo, quả cam và quả chuối. Flashcard các thành viên trong gia đình.

IV – TIẾN HÀNH
1.  Khởi động
‐    Chào hỏi trẻ.
‐    Cho trẻ xem flashcard các thành viên trong gia đình và mời trẻ hát bài “Daddy, I love you.”
Giáo viên: Hello, children. How are you?
Trẻ: I’m fine/ great/ good.
Giáo viên: Let’s clap your hands and chant.
Daddy, Daddy, I love you!
Mummy, mummy, I love you!
Brother, brother, I love you!
Sister, sister, I love you!
Giáo viên: Great job!We are ready to start a new lesson. Our topic today is “Fruits”.

 

Tải đầy đủ giáo án tại đây: Giáo án 1B_Fruits_Buổi 1

TIN TỨC LIÊN QUAN

Eduplay Friends 3B: A Castle - Buổi 1

Buổi 1: Trò chơi đoán hình (Guessing game) Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi  I – MỤC ĐÍCH 1. Làm quen tiếng Anh ‐    Ghi nhớ...

Eduplay Friends 1B: Fruits - Buổi 3

Buổi 1: Trò chơi đoán hình (Guessing game) Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi  I – MỤC ĐÍCH 1. Làm quen tiếng Anh ‐    Ghi nhớ...
Gọi ngay
Danh sách so sánh