Eduplay Friends 3B: A Castle - Buổi 1

Ngày 06/09/2022

Buổi 1: Nhận biết và mô tả về lâu đài 
Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

I – MỤC ĐÍCH
1. Làm quen tiếng Anh
‐    Ôn tập các chủ đề: các bộ phận ngôi nhà, màu sắc, hình dạng.
‐    Làm quen từ vựng miêu tả tính chất cũ, mới.
2. Giáo dục tích hợp
Rèn luyện khả năng ghi nhớ của trẻ.

II – NỘI DUNG BÀI HỌC
Từ mới (New vocabulary)
old, new, castle, wall
Từ ôn tập (Repeated vocabulary)
door, roof, window, triangle, round, square, rectangle.
Mẫu câu mới (New patterns)
What room?
Mẫu câu ôn tập (Repeated patterns)
What’s this?
How many…?
What colour…?

III – CHUẨN BỊ
‐    Vương miện (bằng giấy) và áo choàng của nhà vua.
‐    Hình ảnh mới và cũ của: lâu đài, búp bê, ô tô, ghế, váy.
‐    Bảng trắng.
‐    Máy chiếu (để chiếu hình ảnh lâu đài ở trang 4 sách Eduplay Friends 3B – Dành cho trẻ mẫu giáo)

IV – TIẾN HÀNH
1.  Khởi động
‐    Chào hỏi và mời trẻ cùng hát bài “Make a circle”:
Giáo viên: Hello, children. How are you?
Trẻ: I’m fine/ great/ good.
Giáo viên: Let’s stand up and sing the song “Make a circle.”
‐    Mời trẻ đi thăm một lâu đài:
Giáo viên: It’s a nice day today. I’m excited because I’m going to visit an old castle. Let’s join us. Wow. I like castles. Let’s go.

Tải giáo án đầy đủ tại đây: Giáo án 3B_A Castle_Buổi 1

TIN TỨC LIÊN QUAN

Eduplay Friends 1B: Fruits - Buổi 3

Buổi 1: Nhận biết và mô tả về lâu đài  Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi  I – MỤC ĐÍCH 1. Làm quen tiếng Anh ‐  ...

Eduplay Friends 1B: Fruits - Buổi 1

Buổi 1: Nhận biết và mô tả về lâu đài  Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi  I – MỤC ĐÍCH 1. Làm quen tiếng Anh ‐  ...
Gọi ngay
Danh sách so sánh