Gợi ý giáo án mẫu

Eduplay Friends 3B: A Castle - Buổi 1

Buổi 1: Nhận biết và mô tả về lâu đài  Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi  I – MỤC ĐÍCH 1. Làm quen tiếng Anh ‐    Ôn tập các chủ đề: các bộ phận ngôi nhà, màu sắc, hình dạng. ‐    Làm quen từ vựng miêu tả tính chất cũ, mới. 2. Giáo dục tích hợp Rèn luyện khả năng ghi nhớ của trẻ. II – NỘI DUNG BÀI HỌC Từ mới (New vocabulary) old, new, castle, wall Từ ôn tập (Repeated vocabulary) door, roof, window, triangle, round, square, rectangle. Mẫu câu mới (New patterns) What room? Mẫu câu ôn tập (Repeated patterns) What’s this? How many…? What colour…? III – CHUẨN BỊ ‐    Vương miện (bằng...

Eduplay Friends 1B: Fruits - Buổi 3

Buổi 3: Luyện nói – Đọc chant (Let’s talk – Let’s chant) Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi  I – MỤC ĐÍCH 1. Làm quen tiếng Anh ‐    Ôn tập từ vựng đã học về các loại quả. ‐    Thực hành hội thoại và làm quen với bài chant. 2. Giáo dục tích hợp Rèn luyện thái độ giao tiếp của trẻ. II – NỘI DUNG BÀI HỌC Từ mới (New vocabulary) apple, orange, banana Từ ôn tập (Repeated vocabulary) red, yellow  Mẫu câu mới (New patterns) What's it/ this? It's a/ an… III – CHUẨN BỊ ‐    Một chiếc giỏ, quả táo, quả cam, quả chuối đồ chơi. ‐    Flashcard quả táo, quả cam,...

Eduplay Friends 1B: Fruits - Buổi 1

Buổi 1: Trò chơi đoán hình (Guessing game) Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi  I – MỤC ĐÍCH 1. Làm quen tiếng Anh ‐    Ghi nhớ tên gọi, hình ảnh và màu sắc quả táo, quả cam, quả chuối. ‐    Cách hỏi một vật (quả) mà mình chưa biết. 2. Giáo dục tích hợp Rèn luyện thái độ giao tiếp của trẻ. II – NỘI DUNG BÀI HỌC Từ mới (New vocabulary) apple, orange, banana Từ ôn tập (Repeated vocabulary) red, yellow  Mẫu câu mới (New patterns) What's it/ this? It's a/ an… III – CHUẨN BỊ ‐    Một quả táo, một quả cam và một quả chuối thật. ‐    3 chiếc đĩa, 3 cái...
Gọi ngay
Danh sách so sánh