Eduplay Friends 1B: Fruits - Buổi 3

Ngày 06/09/2022

Buổi 3: Luyện nói – Đọc chant (Let’s talk – Let’s chant)
Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi 


I – MỤC ĐÍCH
1. Làm quen tiếng Anh
‐    Ôn tập từ vựng đã học về các loại quả.
‐    Thực hành hội thoại và làm quen với bài chant.
2. Giáo dục tích hợp
Rèn luyện thái độ giao tiếp của trẻ.

II – NỘI DUNG BÀI HỌC
Từ mới (New vocabulary)
apple, orange, banana
Từ ôn tập (Repeated vocabulary)
red, yellow 
Mẫu câu mới (New patterns)
What's it/ this?
It's a/ an…

III – CHUẨN BỊ
‐    Một chiếc giỏ, quả táo, quả cam, quả chuối đồ chơi.
‐    Flashcard quả táo, quả cam, quả chuối.

IV – TIẾN HÀNH
1.  Khởi động
Mời trẻ đứng dậy và vận động:
Giáo viên: Hello, children. 
Let’s stand up and do exercises!
Sit down.
Clap your hands.
Stamp your feet.
Jump up high.
(Thực hiện hành động nhanh và chậm)
Giáo viên: Great job!
 

Tải đầy đủ giáo án tại đây: Giáo án 1B_Fruits_Buổi 3

TIN TỨC LIÊN QUAN

Eduplay Friends 3B: A Castle - Buổi 1

Buổi 3: Luyện nói – Đọc chant (Let’s talk – Let’s chant) Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi  I – MỤC ĐÍCH 1. Làm quen...

Eduplay Friends 1B: Fruits - Buổi 1

Buổi 3: Luyện nói – Đọc chant (Let’s talk – Let’s chant) Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi  I – MỤC ĐÍCH 1. Làm quen...
Gọi ngay
Danh sách so sánh