Sự kiện

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL & GV cấp học mầm non

ADC tham gia Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý và Giáo viên cấp học mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ngày 14 - 17/09/2022.

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý & Giáo dục mầm non

Ngày 1 - 5/8/2022, ADC tham gia tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý và Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại Hà Nội.  

Tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non

ADC tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN (Đồng Nai ngày 7-8/9/2022)

Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

ADC tham gia sự kiện Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/9/2022
Gọi ngay
Danh sách so sánh