Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý & Giáo dục mầm non

Ngày 07/09/2022

Ngày 1 - 5/8/2022, ADC tham gia tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý và Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại Hà Nội.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL & GV cấp học mầm non

Ngày 1 - 5/8/2022, ADC tham gia tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ...

Tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non

Ngày 1 - 5/8/2022, ADC tham gia tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ...

Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

Ngày 1 - 5/8/2022, ADC tham gia tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ...
Gọi ngay
Danh sách so sánh