Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

Ngày 07/09/2022

ADC tham gia sự kiện Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/9/2022

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL & GV cấp học mầm non

ADC tham gia sự kiện Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/9/2022

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý & Giáo dục mầm non

ADC tham gia sự kiện Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/9/2022

Tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non

ADC tham gia sự kiện Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/9/2022
Gọi ngay
Danh sách so sánh