Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL & GV cấp học mầm non

Ngày 14/09/2022

ADC tham gia Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý và Giáo viên cấp học mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ngày 14 - 17/09/2022.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý & Giáo dục mầm non

ADC tham gia Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý và Giáo viên cấp học mầm non tại...

Tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non

ADC tham gia Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý và Giáo viên cấp học mầm non tại...

Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

ADC tham gia Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý và Giáo viên cấp học mầm non tại...
Gọi ngay
Danh sách so sánh