Tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non

Ngày 07/09/2022

ADC tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN (Đồng Nai ngày 7-8/9/2022)

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL & GV cấp học mầm non

ADC tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung và bồi dưỡng nâng cao...

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ quản lý & Giáo dục mầm non

ADC tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung và bồi dưỡng nâng cao...

Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

ADC tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung và bồi dưỡng nâng cao...
Gọi ngay
Danh sách so sánh